Grundejerforeningen Tollerupgaard


Menu

| Forside
| Arbejdsweekend
| Bestyrelsen
| Billeder
| Køb, Salg & bytte
| Festudvalget
| Forum
| Fibernet
| Trailer Udlejning
| Telt udlejning
| Regler & vedtægter m.m.
| Download dokumenter
| Generalforsamling
| Gæstebog
| Gamle nyheder
| Tips & Råd
| Nabohjælp
| Lokale links m.m.
| Facebook gruppe
| Webmaster
| Regnskab og Budget

Vi har en lille oase....

 

Tollerupgaard skal være et dejligt sted at bo, både for os og kommende generationer. Derfor er netop din indsats så vigtig.

Sund fornuft..giver et sundt miljø

Til grundejerforeningens medlemmer:

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

 

Tirsdag den 21 marts 2017 kl. 19.00 på Blistrup Skole (i kantinen eller lille lokale bagved).

 

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Følgende rettidigt indkomne forslag.

4A. Rettidigt indkomne forslag fra foreningens medlemmer: Ingen

4B. Bestyrelsen agter at fremsætte følgende forslag: Ingen

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.

(Vedlagt følger som bilag de reviderede regnskaber, samt budgetforslag for 2017).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (i.h.t. §8.6 og §12).

Valg af kasserer (2 år) Hans-Henrik opstiller.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år).

Tonny genopstiller.

Egon genopstiller.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter:

Valg af 1 første suppleant for 1 år.

Valg af 1 anden suppleant for 1 år.

8. Valg af revisorer:

Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år.

Valg af 1 bilagskontrollant suppleant for 1 år.

9. Eventuelt.

( Under dette punkt kan der ikke tages forslag til afstemning, ifølge vedtægternes pkt. 8.9).

 

Bestyrelsen håber på et godt fremmøde. I lighed med tidligere, bliver der budt på en øl eller vand til hver deltager. Husk at skyldige beløb til foreningen skal være betalt for at få adgang til generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Klitgaard

Ny facebook gruppe - Tollerupgaard

Foreningen har oprettet sin egen facebook gruppe som kan anvendes til alle almene formål som har fælles interesse for foreningens beboerer.

Vi tænker her på grundejerforeningsformål, men også fælles køb, salg,bytte, efterlysninger, advarsler om mistænkeligt adfærd o.s.v.

Gruppen er lukket og gælder kun for foreningens beboere hvorfor optagelse kun sker når man har oplyst sin adresse.

Gruppen findes på linket https://www.facebook.com/groups/1789945427931689/

 

 

 

Siden er designet med www.e-hjemmeside.dk

[ Login ]